Contacte

Plaça nova 5 COAC

08002 Barcelona

 

Per a qualsevol consulta relacionada amb el Premi: award@eu-architecturalheritage.org

 

El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA està dirigit per:

Ramon Calonge
Oriol Cusidó
Marc Manzano
Jordi Portal

 

Segueix-nos

Twitter: @eu_archeritage | #EUaward #Architectural #Heritage 
Facebook: AadipaEuropeanAward

Organitzat per

Patrocinat per